Založ si blog

Pani europoslankyňa Záborská, ak chcete občanom naozaj pomôcť, začnite od STV !

Pani europoslankyňa Záborská ako jediná z oslovených slovenských poslancov reagovala na podnet vo veci STV cez satelit.

Slovensko zo zákona vysiela verejnoprávnu STV, občan zo zákona platí koncesiu, štát zabezpečuje občanovi v zmysle technologickej neutrality dopravu signálu STV do miesta bydliska cez satelitné vysielanie, alebo terestriálne.

Financovanie vysielania je realizované z koncesionárskych poplatkov, pre funkčnosť systému má štát kontrolné mechanizmy od parlamentu, ministerstiev, cez ďalšie kontrolné a dozorné orgány.

Slovensko si vo veci vysielania STV cez satelit neplní zákonom stanové povinnosti a svojou nečinnosťou pri ich kontrole a dodržiavaní umožňuje útlak, u starších ľudí doslova teror vypínaním STV blokovaním kariet.

Tento stav trvá už tri roky, trpia ním státisíce rodín a v stručnej forme sú prípady rovnaké ako u 81 ročnej pani učiteľky z Prešova.

Má záujem hlavne o príjem  programov STV1, ST2, ktoré sú kódované a  TV Lux, TA3, ktoré sa vysielajú voľne, nekódovane.

Najprv jej začali vypínať programy Markíza, Joj, Prima a iné, čo jej nevadilo, potom jej vypli STV, čo ju logicky šokovalo, nakoľko STV pravidelne platí koncesiu.

Bola nútená uhradiť „výpalné“ za výmenu karty 13,90 eur a „servisný poplatok“ 14, 40 eur, kedže jej každý tvrdil, že iná možnosť neexistuje.

Po pobyte v nemocnici jej STV znova nefungovalo, Skylink má systém špekulatívne nastavený tak, aby užívateľ pri niekoľkodňovom vypnutí prijímača nemohol STV okamžite sledovať, lebo  …

Ďalším šokom bola informácia o tom, ako Skylink neustále častými zmenami zápisov na karty užívateľom sťažuje príjem a núti ich vymeniť prijímač za drahší, obmedzený typ Skylink Ready !

Pre tých, ktorí chcú viac podrobností nasleduje kópia listu, ktoré zaslalo občianske Združenie SLOVSAT v júni 2012 do NR SR, prezidentovi, vláde, prokuratúre, RTVS, TU SR, RVR, SOI, Európskej komisii a mnohým ďalším.

ŽIADOSŤ O KONANIE VO VECI

Vážení poslanci, vláda SR, prezident, orgány štátnej správy.

750 000 rodín na Slovensku platiacich koncesionárske poplatky má ohrozené právo na príjem informácií verejnoprávnej STV vysielajúcej zo zákona a súkromných komerčných TV vysielajúcich na základe štátom udelených
licencií.

Títo občania prijímajú programy prostredníctvom individuálnej satelitnej antény a spoločnej televíznej antény už 11 rokov na vidieku, v lokalitách a miestach na Slovensku i v zahraničí vďaka satelitnému vysielaniu, ktoré
občanom ako jediné garantuje slobodný prístup k informáciám na celom území SR a EÚ v zmysle technologickej neutrality.

Vysielanie zrealizoval štát prostredníctvom firmy ST o.z. Rádiokomunikácie.

Bolo a je financované z koncesionárskych poplatkov, ktoré tvoria finančný a programový základ balíka programov STV a GRATIS, do ktorého sa kvôli finančným výhodám a sledovanosti postupne pridávali súkromné slovenské a
české TV vrátane verejnoprávnej ČT.

Koncesionári si pre príjem signálu zakúpili vlastnú satelitnú súpravu a kartu Slovaklink a za uvedené programy STV a GRATIS neplatili žiadne poplatky.

Predaj Rádiokomunikácií firme TRI R v roku 2007 premenoval Slovaklink na Skylink a využil základňu neplatených programov STV a GRATIS na rozšírenie o ponuku voliteľných platených programov MULTI.

Programy STV a GRATIS boli ďalej garantované záväzkom NAVŽDY, NATRVALO BEZ DOPLATKOV, či už v reklamnej kampani, alebo v cenníku.

Niektoré nové programy v základnej ponuke GRATIS boli navyše uhradené v cene novozakúpených kariet, alebo u starších si ich majiteľ doplatil jednorázovým doplatkom ako napr. Nova, Prima a pod.

Pri kúpe karty koncesionár uskutočnil jej registráciu tlačivom zasielaným do STV, neskôr elektronicky doma, alebo u predávajúcej firmy.

Príjem programov GRATIS bol na karte aktivovaný v ročných intervaloch zápisom údajov vysielaných prostredníctvom dát v modulácii signálu STV, čo zabezpečovalo nerušený príjem v zmysle ročných koncesií.

Od roku 2010 sa u kariet začali objavovať častejšie výpadky príjmu STV a ostatných programov balíka GRATIS, tie sa stupňovali v roku 2011 a 2012, čo súviselo so zmenou a teda manipuláciou zasielaných dát v mesačných
intervaloch, ktoré vyplývali z nejasných zámerov nového majiteľa CS Link, Skylink firmou M77 Group so sídlom v Luxemburgu.

Veci sa objasnili 30.5.2012, kedy M77 prostredníctvom médií oznámila , že základ STV a GRATIS bude aj naďalej poskytovaný zadarmo, avšak majiteľ karty bude povinný platiť mesačný servisný poplatok, ináč mu základné
programy zablokujú !

Uvedená informácia u predajcov a majiteľov satelitnej techniky logicky vyvolala vlnu oprávnených protestov a žiadostí o vysvetlenie.

M77 nedokázala uviesť žiadne relevantné argumenty pre zavedenie servisného poplatku pri programoch STV a ďalších v základe GRATIS .

Naopak, tie ktoré uviedla t.j. ukončovanie podpory kariet Cryptoworks, prelaďovanie určitých programov, upozorňovanie na nekvalitné prijímače a pod. vôbec nesúvisia s jeho činnosťou, nemajú logiku, alebo súvisia práve
iba s plateným balíkom.

M 77 túto skutočnosť a svoju nelogiku priamo priznáva tým, že ak si majiteľ karty zaplatí platené programy, servisný poplatok hradiť nemusí !

M77 sa snaží zmenou dekódovacieho systému nútiť majiteľov doterajších prijímačov a kariet Cryptoworks, ktorí sledujú iba STV a základné programy GRATIS k výmene karty a prijímača, čo je finančne náročné, navyše
im vnucuje také prijímače Skylink Ready, ktoré zákazníkov viažu iba na M77 a nedovoľujú im v prípade zmeny vysielateľa STV a programov GRATIS ich sledovanie.

Keďže servis základných programov je oproti plateným žiadny a u platených je pomerne náročný, prevádzkovateľ neoprávnene zneužíva majiteľa karty tak, že mu manipulatívne zasiela nepotrebné mesačné zápisy na programy
GRATIS, ktorých platnosť si navyše nemôže skontrolovať.

Na neoprávnené zasielanie dát na kartu sa dokonca zneužíva modulačný signál verejnoprávnej STV, čo sa deje aj pri zapisovaní dát platených programov !

Žiadame výbor NR SR pre kultúru a médiá, aby o uvedených skutočnostiach informovali poslancov NR SR a tiež aby podnikol príslušné kroky kontrolou Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je vo veci nečinná, pričom
obdržala množstvo sťažností občanov, problém však nerieši, iba posúva.

Rada pre vysielanie a retransmisiu udeľuje zo zákona licencie a stanovuje licenčné podmienky pre vysielanie, preto žiadame, aby v súvislosti s uvedenými programami STV a ďalších v základnom balíku GRATIS vysielaných
cez satelit zdokumentovala celý priebeh a činnosť licenčných konaní a k tomu prijaté opatrenia.

Žiadame výbor NR SR pre ľudské práva a menšiny, aby o uvedených skutočnostiach informovali poslancov NR a iniciovali podanie na ÚS SR vzhľadom na to, že už teraz dochádza neoprávneným manipulovaním dát na
kartách majiteľov k častému blokovaniu príjmu verejnoprávnej STV a ďalších programov GRATIS , čo je porušenie ústavného práva na slobodný prístup občanov k informáciám. Neriešením tohto problému môže toto ústavné právo
byť odopreté od 1.9.2012 státisícom rodín na Slovensku !

Žiadame vládu SR, aby usmernila a aktivizovala orgány štátnej správy tak, aby konali v zmysle zákona a v zmysle oprávneného záujmu občanov.

Napr. SOI, svojim nepríslušným vyjadrením vo veci všeobecných obchodných podmienok zavedenia tzv. Servisného poplatku tento akoby schválila, navyše súhlasila s jeho medializovaním, pričom vôbec neposudzovala jeho detaily
a hlavne skutočnosť, že poskytovanie služby nesmie zahŕňať žiadne súvisiace poplatky.

Vo veci nekoná Protimonopolný Úrad SR, hoci na skutočnosť bol upozornený, pričom M77 má dominantné postavenie na trhu, keďže príjemca satelitného signálu STV a ďalších programov GRATIS nemá inú možnosť príjmu signálu v zmysle technológie a miesta príjmu.

Toľko list a výsledok ?

Na Slovensku nulový, avšak v ČR štátny orgán udelil firme M77 dve pokuty v hodnote 25 miliónov Kč, firma sa odvolala a ďalšie tri pripravuje, všetko je ale zdĺhavé.

ČT nezareagovala úplne dokonale, ale aspoň umožňuje svojim koncesionárom bezplatne príjem svojich programov ČT.

STV svojich koncesionárov úplne ignoruje !

Pani riaditeľka SOI na Slovensku čakala, čo sa udeje v ČR a po roku informovala, že nič sa robiť nedá, všetko je vraj v rukách Európskej komisie.

Firma M77 medzitým Skylink posunula na firmu M7 a tá začala robiť ešte sofistikovanejšie nátlaky na občanov Slovenska ako napr. zasielanie nevyžiadaných dobierok bez dokladov a pod.

Od 1.2.2014 firma M7 zvýšila vymyslený a ničím nepodložený „servisný poplatok“ na 19,20 eur !

Tisícky sťažností slovenských občanov na SOI a iné úrady zapadli prachom, úrady, STV sú nečinné.

Janko, Martinka, prepáčte, 3 roky a mafiu sme len pošteklili.

23.02.2021

3 roky od popravy Janka a Martinky si občania naďalej klamú a nenávidia sa, pričom mafii sa v podstate nič nestalo. Nahovárame si a vymýšľame hrdinov v radoch polície, ktorí odhalili, čo im dovolili a to je asi tak všetko. V radoch štátnej a klasickej mafie nezúri žiadny masový covid, sme iba svedkami novodobej frašky. Občianska spoločnosť potrebuje reštart, inak si ju [...]

SÚD SLOVENSKO NESKUTOČNE DRAHÉ TO MAFIÁNSKO. . .

06.09.2020

Janko a Martinka zatiaľ pokoj nemajú, štát Slovensko mafiáni stále ovládajú. Darmo sme si novú nádej zvolili, zatiaľ Slovensko logicky sme NEOBRODILI. Najprv koronavírus BOJ s mafiou zahatil a teraz sa už potenciál načisto STRATIL…? SÚDY mafiánske slovenské zatiaľ sa v ničom nezmenili, tak KTO určí stav VINY?! Keby to ohavné Brucho 55 rokov basy dostalo, niečo by sa [...]

Nevoľte štátnu mafiu, rakovinu spoločnosti, voľte normálnu budúcnosť.

26.02.2020

Kto mal možnosť sledovať dianie v nezákonne zvolanom parlamente a má svedomie, má logicky aj strach. Čo tam predvádzali fašisti, komunisti a nacionalisti, to nemá obdobu v normálnej spoločnosti 21. storočia. Akože lekárka v koži Hitlera, učiteľ slovenčiny do hneda neschopný vyslovovať, čítať a napuchnutý komunista. A nad tým všetkým obrovská kopa zlodejiny, nenávisti [...]

Miloš Zeman

Bývalého šéfa českej prezidentskej kancelárie obžalovali z dotačného podvodu

22.04.2024 17:47

Vratislav Mynář šéfoval prezidentskej kancelárii počas mandátu Miloša Zemana.

KDH, majerský

Vzťahy SR a ČR sú nadštandardné, hrozbou je populizmus, zhodli sa KDH a KDU-ČSL

22.04.2024 17:42

Za spoločnú hrozbu označili nástup populizmu a nárast ruského vplyvu.

Visolajský

Visolajský ostáva predsedom Lekárskeho odborového združenia

22.04.2024 16:40

Na sneme sa konala aj voľba členov Výboru LOZ.

India, Deň Zeme, plasty, odpad

Téma tohtoročného Dňa Zeme znie: Planéta verzus plasty

22.04.2024 16:30

Deň Zeme každoročne pripadá na 22. apríl. Prvýkrát sa organizoval v roku 1970 v Spojených štátoch amerických.

luteranjaning

Ja, Vy, my všetci tvoríme štát. A prečo sme im dovolili ukradnúť si ho? Kvôli našim deťom, vnukom to spoločne dokážeme zmeniť! Nebojte sa slobodne vyjadriť, jedine tak sa ani 100 x opakovaná lož nestane pravdou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 821
Celková čítanosť: 3928963x
Priemerná čítanosť článkov: 4786x

Autor blogu

Kategórie