Založ si blog

Masový vrah z Nórska je neľudsky “ týraný “ a dostane 36 00 eur ? A čo slušní ľudia zo Slovenska týraní štátom naozaj !

Pozrite sa na to, aká je “ spravodlivosť “ a neskutočné rozdiely v ponímaní ľudských práv v rámci EU.

Maniak, tyran, ktorý zavraždil 77 ľudí a spôsobil neskutočné škody na psychike a majetku ľudí a štátu, sa im škerí do tváre.

To už nie je ani absurdné, to je už absolútne amorálne a zároveň nebezpečné, môže to znamenať začiatok konca EU.

Ak sa členský štát EU tvári, že ľudské práva sa vzťahujú na každého bez rozdielu, potom nech sa skončí falošná hra !

Nech sa okamžite skončia všetky klamstvá a porušovania zákonov na Slovensku voči týraným slušným občanom.

Lebo čo je to vymyslená a nedokázateľná “ nespavosť “ masového vraha voči dlhoročnej tyranii tisícok ľudí na Slovensku

Tá za uplynulé roky mala priamy dokázateľný vplyv na smrť mnohých starých ľudí v súvislosti s vydieraním cez STV a Skylink.

V pondelok 18.4.2016 som na Petičnom výbore EP nemal dostatočný časový priestor prečítať celý môj pripravený text.

ŽIaľ, z úplne banálnych dôvodov mi taktiež nebolo umožnené premietnúť sprievodné video

Dovoľte mi, aby som Vás teraz oboznámil s kompletným textom.

 

TEXT VYSTÚPENIA K PETÍCII 1270/2014  – PETIČNÝ VÝBOR EP 18.4.2016
Vážená pani predsedníčka, poslankyne, poslanci EP.
Najprv Vám prečítam originál zaslanej petície, keďže si nie som istý, či ste ho mali k dispozícii.
Vychádzam z oznámenia Vám poslancom zo dňa 25.11.2015 a poznámky Komisie okomentujem po prečítaní petície.
Originálny text petície :
Na Slovensku je hrubo porušované ústavné právo občanov na slobodný prístup k vysielaniu verejnoprávnej televízie a celý rad ďalších, s tým súvisiacich zákonov.
Občania – koncesionári sú zákonom 340/2012 povinní uhrádzať koncesiu na princípe evidencie elektrickej prípojky, čím je porušovaná rovnosť občanov pred zákonom.
Štát úhradu služby verejnoprávnej TV viaže na evidenciu prípojky, avšak dodávku signálu občanom do miesto bydliska, kde majú elektrickú prípojku, nedokáže zabezpečiť.
Časť občanov v dosahu terestriálnych vysielačov má signál k dispozícii, tí ho môžu spracovať jednoduchým, lacným technickým zariadením, okamžite, bez obmedzenia.
Mnohé obce, mestá a státisíce rodín sa nachádzajú mimo terestriálneho signálu, čo je dané terénnym profilom Slovenska, títo občania príjem TV uskutočňujú cez satelitné vysielanie.
Vysielanie SAT TV realizovala štátna firma, ktorá to zabezpečovala bez problémov a v rámci platby TV koncesie.
Štát toto vysielanie bez riadnej kontroly, alebo účelovo, presunul na sprivatizovanú firmu, ktorá vysielanie zneužíva spolu s firmou v Luxemburgu a terorizuje občanov.
Pokiaľ nezaplatia nezákonný servisný poplatok, manipuláciou zasielaných dát na kartu majiteľa, zablokujú jeho príjem signálu.
Firma registrovaná v Luxemburgu na nezákonné aktivity porušovania ochrany osobných údajov, manipuláciu dát a netransparentný presun peňazí na účty, využíva ďalšie nastrčené firmy v ČR a v SR.
Štát porušuje nielen princíp technologickej neutrality, ale samotnú ochranu práv občana a spotrebiteľa služby zároveň.
Svojou nečinnosťou umožňuje súkromnej firme, zasielanie výhražných listov v masívnej podobe poštových zásielok, ktoré nie sú doporučené a tieto sú bežne dostupné komukoľvek.
Vyskytlo sa množstvo prípadov, kedy sa citlivé údaje dostali k cudzím osobám a tie ich zneužili, napríklad defraudáciou kariet, registráciou na inú osobu
Satelitný príjem verejnoprávnej televízie je okrem koncesie na Slovensku, paradoxne podmienený platením nelegálnych poplatkov navyše, súkromnej spoločnosti registrovanej v Luxemburgu.
Tieto poplatky si firma vzhľadom na nečinnosť štátnych úradov, arogantne zvyšuje bez akejkoľvek kontroly tvrdením, že je registrovaná v Luxemburgu a kontrolovať ju môžu iba úrady Luxemburgu.
Súkromná firma zároveň technickými zmenami dát vysielaných na karty, vo vlastníctve občanov, účelovo manipuluje, mení parametre zápisov.
Ak občan nepozerá programy niekoľko dní, po dovolenke a pod., má zablokovaný prístup k programom !
Vypínaním kariet núti občanov platiť nezákonné poplatky, navyše ich núti masívne telefonovať na spoplatnenú telefónnu linku, kde sa im poplatok navyšuje zdržujúcim automatom.
Navyše sú občania nútení špekulatívnymi technickými zmenami v kódovaní signálu a v zmenách zápisov na karty, kupovať si nový, drahý satelitný prijímač s dekodérom.
Tento prijímač je ďalším obmedzením slobody občana, keďže funkciou Skylink Ready sú blokované možnosti jeho slobodného využitia do budúcnosti.
Koncesionári si musia kupovať nové, predražené karty Skylink, musia ich registrovať a akceptovať nevýhodné obchodné podmienky, ktoré štát nekontroluje.
Pritom nie je jasné, kto má prístup k citlivým dátam, keďže štát si neplní dozorné a regulačné povinnosti.
Na uvedené skutočnosti boli upozornené všetky štátne orgány v SR, ale i Európska komisia už pred dvomi rokmi, úrady boli a sú nečinné.
Celý prípad je navyše možné charakterizovať ako kartel firiem v Luxemburgu, na Slovensku a v Čechách, spolu s verejnoprávnou televíziou, štátnymi úradmi a politikmi.
S touto problematikou nepriamo súvisí ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA C‑475/12, ktorý pritom riešil omnoho jednoduchší prípad vysielania klasickej platenej služby DTH cez satelit.
V tomto prípade Skylink ide o mimoriadne agresívnu formu útoku na základné ľudské práva občanov v masovom meradle, prostredníctvom štátu a verejnoprávnej TV !
Svojou petíciou naliehavo žiadam európsky parlament, aby neotáľal a v skrátenom konaní riešil mimoriadne závažnú a roky pretrvávajúcu kauzu, ktorá sa odráža v strate dôvery občanov Slovenska v inštitúcie Európskej Únie.
To bol originál petície, Zhrnutie obsahu petície, ktoré ste obdržali Vy sa zásadne odlišuje od originálu a tým sa úplne skresľuje podstata petície.
Tzv. ” odpoveď Komisie ” u mňa ako podávateľa petície znalého problematiky vytvára zlý dojem, petíciu nečítali, nepochopili ?!
Poznámky reagujú na niečo, čo v petícii ani nie je a ak, je to tam iba podružne, pričom Komisia na hlavnú podstatu nereaguje vôbec !
V prvej poznámke sa Komisia zaoberá Ochranou údajov a v texte mechanicky opisuje platnú Smernicu 95/46/ES a konštatuje, že je vecou
členských štátov a ich orgánov aby tie zabezpečili jej dodržiavanie a ak si podávateľ petície myslí, že boli porušené, nech sa tam sťažuje.
V druhej poznámke sa Komisia zaoberá systémom výberu koncesionárskych poplatkov a v texte všeobecne popisuje základné pojmy
a konštatuje, že je v právomoci členských štátov určiť formu, podmienky a spôsob financovania verejných vysielacích služieb.
V tretej poznámke sa Komisia zaoberá zmluvnými podmienkami pre univerzálnu službu, všeobecne popisuje postup a podmienky pre uzatváranie zmlúv.
A konštatuje, že sťažovateľ môže predložiť sťažnosť slovenskému regulačnému úradu.
V závere Komisia opakuje všeobecné konštatácie s tým, že nemá žiadnu právomoc voči členským krajinám a nemôže zasahovať do sporov občan – štát.
Pre istotu to ešte raz zopakujem, je reakcia Komisie nedorozumenie, schválnosť a či priamo príklad toho, prečo takéto problémy v EU existujú ?!
Pri ďalšom objasňovaní si pozrite krátky dokument, priame svedectvo slovenských seniorov, zneužitých, okradnutých a nikto im nepomohol.
( Pozn. Aktivuje sa premietnutie videa ). https://www.youtube.com/watch?v=j5Aei_cyGfI
SR a ČR sú postkomunistické štáty, nemajú zakorenené inštitúty pre ochranu občanov a to dokonale zneužívajú  “ špekulanti “ priamo cez samotný štát.

Ešte väčší problém je, že zlyhala Európska Únia ako nádej a záruka demokracie, pretože nevytvorila účinné nástroje na ochranu práv svojich občanov.

Občania Slovenska svoju nedôveru a protest preukázali rekordne najnižšou účasťou 13 % pri voľbe zástupcov do EP 2014 !

A to priamo súvisí s tým, kvôli čomu som za seba, za Seniorov SR i ČR a za všetkých občanov podal petíciu.
Pán Karabinoš, ktorý v dokumente ukazuje na plagát poskytovateľa služby registrovaného v Luxemburgu minulý rok zomrel.
Pýta sa, prečo má platiť za príjem verejnoprávnej televízie dvakrát, keď im prevádzkovateľ garantoval príjem bez poplatkov.

Pár dní pred smrťou sa ma na smrteľnej posteli pýtal, či sa niečo s petíciami a dovolávaniami na úrady SR a ČR podarilo vyriešiť.

Hanbím sa, klamal som, že áno, hoci sa nevyriešilo nič a situácia sa naopak pre seniorov SR a ČR omnoho viac zhoršila.

A mal som mu povedať pravdu, človeku, ktorý mal už pred sebou ako onkologický pacient iba pár dní života ?

Aby mu to ešte viac zhoršilo už i tak zlú psychickú pohodu, nízky štandard komfortu jeho života a podporiť tak štátny teror ?!

Ak máte dôchodok 350 eur a musíte zaplatiť všetko čo si nenásytný štát žiada, musíte veľmi premýšľať, čo si dovolíte kúpiť

Roky šetríte, kúpite drahú satelitnú súpravu, dekódovaciu kartu a štát tvrdí, že garantuje bezplatný príjem, lebo platíte povinne koncesiu.

Odrazu štát ovládne skupina ľudí, tá vytvorí pološtátnu firmu, neskôr časť z nej akože “ predá “ do Luxemburgu a kľudne si porušuje zákony
Nič sa nezmení, štát vyberie peniaze od ľudí, časť zasiela súkromnej firme a tá cez kartel navyše vyberá od ľudí ďalšie peniaze podvodom.

Zasiela im výhražné listy, vydiera ich vymysleným servisným poplatkom a štát mu v tom pomáha nečinnosťou úradov a inštitúcií.

Pani v šote šek pod hrozbou zaplatila, programy jej ale nefungovali a navyše od nej žiadali ďalšie peniaze za výmenu karty.

Apelovala na ľudí, aby za podvod neplatili, žiada si svoje peniaze späť a vyzýva štátne orgány, aby si v danej veci konali povinnosti.
Občania zasielali tisíce sťažností na Regulačný úrad, ministerstvá, vládu, prezidenta v SR a ČR
SOI bola zo začiatku aktívna, nadviazala kontakt aj s českou ČOI a tá s ČTÚ, ktorý vyrubil firme rekordné pokuty.
Daný subjekt z Luxemburgu sa však kľučkami zo sankcií vždy vyšmykol a naťahoval čas tvrdením, že je registrovaný v Luxemburgu.
Ľudia medzitým v bezvýchodiskovej situácii, keď im programy STV a ČT vypli, boli nútení nestále sa zvyšujúce poplatky uhrádzať.
Združenie nezávislých predajcov Slovsat oslovilo všetky štátne inštitúcie a o prípade informovalo i Európsku Komisiu.
Dôchodca Duchoň z Prešova a stovky ďalších sa obrátili na Ombudsmanku, tá im odkázala, že je to mimo jej právomoci.
Vážení poslanci ďakujem za pozornosť a prosím Vás ľudsky i profesionálne, skúste sa nad týmto zločinom aspoň zamyslieť !
P.S.

Janko, Martinka, Komunisti, fašisti, extrémisti ovládajú Slovensko naďalej !

02.12.2018

Janko, Martinka, 21.2. 2018 ste boli zavraždení štátnou mafiou na Slovensku. Následne sme sa snažili ako slušní občania zmeniť štát tak, aby dokázal nájsť vykonávateľov Vašej popravy, viac »

Janko, Martinka, POPRAVILI VÁS, SLOVÁKOV STE OŽIVILI !

17.03.2018

Janko, Martinka, včera sme boli v uliciach spolu s Vami. Štátna mafia Vás zversky popravila, Slovákov Vaša pravda oživila. Noví mladí Jankovia a Martinky chcú pokračovať Vo Vašej pravde. Urobili viac »

JANKO, MARTINKA PREBUĎTE SLUŠNÉ SLOVENSKO !

14.03.2018

Janko, Martinka, Váš život bol príkladom pravdy, morálky, statočnosti. Za krátkych 27 rokov ste dokátzali všetko, čo mnohí na Slovensku nikdy nedokážu. V pravde žiť a pravdu šíriť a nikdy viac »

rivlin, porošenko

Porošenko dúfa, že Izrael uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

21.01.2019 23:02

Hladomor v Sovietskom zväzr umelo vyvolal vtedajší diktátor Josif Stalin.

Gazprom

Rusi sľúbili, že plyn naďalej potečie cez Ukrajinu a Slovensko

21.01.2019 22:23

Rusko sa zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2019, uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič.

kostol, maren ueland

Nórsko sa rozlúčilo s v Maroku zavraždenou Uelandovou

21.01.2019 21:45

Na pohrebe 28-ročnej študentky sa k smútiacim pridal aj minister.

taliban

Taliban v Afganistane zabil 120 vojakov, povstalci rokovali s Washingtonom

21.01.2019 21:27, aktualizované: 22:17

Afganské jednotky usmrtili dvoch bojovníkov hnutia.

luteranjaning

Ja, Vy, my všetci tvoríme štát. A prečo sme im dovolili ukradnúť si ho? Kvôli našim deťom, vnukom to spoločne dokážeme zmeniť! Nebojte sa slobodne vyjadriť, jedine tak sa ani 100 x opakovaná lož nestane pravdou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 816
Celková čítanosť: 2822573x
Priemerná čítanosť článkov: 3459x

Autor blogu

Kategórie